UNSCHOOLERS

Jsme primárně iniciativou šířící povědomí o možnostech učení tak, aby lidé (děti, dospívající i dospělí), měli dostatek souvislostí pro proces rozhodování ...

Sdružujeme rodiny, pořádáme volnočasové aktivity, exkurze, semináře, workshopy, výlety, učíme se spolu, žijeme!

Co, kdy, kde, jak, s kým, se učit ... 

Potřebujeme dobrovolnost, svobodnou volbu. Proto podporujeme SvobodaUčení.cz . Potřebujeme zažívat dobrovolnost ve výběru způsobu učení - možnost rozhodovat se o sobě ve všech oblastech lidské existence (dnes to není možné, např. povinná školní docházka, neumožňuje rozhodovat se o způsobech učení- unschooling je ilegální, najmout do škol odborníky, aniž by byli státem akceptovanými pedagogy je nelegální, založit školu typu Sudbury je v ČR legislativně nemožné.

Jsme iniciativou, šířící povědomí o možném přijetí "know hows", kterými pro nás jsou:

Informální učení 

Sebeřízené učení/ vzdělávání

Model Sudbury schools

Respektující komunikace

Unschooling

Setkávání se - lidí, hovořících, debatujících o sobě, emocích, pocitech, sexualitě, kreativitě, hře, kultuře, učení, práci, zdraví, těle, čase, technologiích etc.

Život, tělo, čas, mezilidské vztahy, prostředí pro život, sexualita, jsou pro nás významnými pojmy.

Pořádáme setkávání bez cenzury NuDity

Setkáváme se ve skupině lidí. Vytváříme bezpečný prostor pro vyjádření všech pocitů, emocí, myšlenek. Bez cenzury. Zažíváme pak prožitek přijetí sebe sama, přijetí druhými lidmi, důvěry, sebevyjádření bez studu, strachu.

Provozujeme Lesní- Putovněhravou Skupinku pro děti v Kunratickém lese

Kontakt pro zapojení se 

Misha Řeřichová

Mobil +420 731 513 830

Email michaelarerichova@neskolaci.cz

Každý sudý týden v pondělí a úterý, se setkáváme ve srubu v Hostivaři